loader img
Vrh

Vesti

„ARHUS OGLEDALO“ ARHUSKA KONVENCIJA U SRBIJI - STANJE, IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

img
  • Arhus Centar
  • Datum: Decembar 2016

Konferencija je održana u Beogradu, u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije, 18. novembra 2016. godine. Na konferenciji je učestvovalo preko 70 predstvnika nadležnih republičkih i pokrajinskih organa, jedinica lokalne samouprave, međunarodnih organizacija i OCD, privrede, akademske zajednice.

Cilj nacionalne konferencije je bio da se podstakne konstruktivan dijalog o sva stri stuba Arhuske konvencije radi utvrđivanja problema u sprovođenju Arhuske konvencije i predloga mera za njihovo prevazilaženje. Konferencija je nosila simboličan naziv „Arhus ogledalo.

Tokom konferencije rad se odvijao kroz panel diskusije i kroz radne grupe. Ppreporuke konferencje su grupisane u tri poglavlja: (I) Kontinuirano promovisati Arhusku konvenciju, informisati i edukovati stanovništvo, institucije i organizacije; (II) Unaprediti pravni okvir kao i mehanizme uključivanja građana u procese donošenja odluka; (III) Omogućiti organizacijama civilnog društva i građanima da imaju pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine.

Set preporuka konferencije sadrži i preporuke za aktivnosti Arhus centara u Srbiji. Konferenciju je organizovao Arhus centar Novi Beograd, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji a u okviru projekta “Arhus ogledalo” koje je podržalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.