loader img
Vrh

Vesti

Održana prezentacija o procesu životne sredine i zdravlja (Parmska deklaracija) u Nišu

img
  • Arhus Centar
  • Datum: Decembar 2016

Ministarstvo poljoprivrede i zastite zivotne sredine i Ministarstvo zdravlja, predstavili su 23. novembra 2016. godine u Gradskoj kući u Nišu, proces životne sredine i zdravlja, Parmsku Deklaraciju u Republici Srbiji, u susret narednoj Ministarskoj konferenciji koja ce se odrzati u junu 2017. godine.

Srbija je jedna od 56 zemalja članica Evro regiona Svetske zdravstvene organizacije, potpisnica Deklaracije pete Ministarske Konferencije o životnoj sredini i zdravlju, čime je preuzela obavezu transponovanja medjunarodnog dokumenta u nacionalno zakonodavstvo, samim tim uključivanja nacionalnih i lokalnih institucija i organa vlasti u proces sprovođenja ciljeva koji se tiču životne sredina i zdravlja.

„Naša uloga i misija je da lokalnim organima predstavimo značaj Deklaracije i njenih ciljeva, koji se odnose na oblasti životne sredine i zdravlja i da ukažemo na ulogu lokalnih organa i vlasti na sprovođenju ovih procesa. Ciljevi se odnose na čistu pijeću vodu, na čist vazduh, okruženje oslobođeno od duvanskog dima, otrovnih hemikalija, klimatske promene, sve elemente koji mogu da ugroze naše zdravlje“ – rekla je Biljana Filipović, šef Odseka za međunarodnu saranju Ministarstva poljoprivrede i zaštitne životne sredine.

Arhus centar Južne I Istočne Srbije uzeo aktivno učešće na ovoj radionici i prezentovao je doprinos ciljevima Parmske deklaracije iz aspekta svog rada.