loader img
Vrh

Vesti

PROJEKAT UVOĐENJE RODNE PERSPETKIVE U RAD ZELENIH SAVETA GRADOVA I OPŠTINA U REPUBLICI SRBIJI

img
  • Klik na sliku iznad za download brosure!
  • Datum: Oktobar 2017

Udruženje građana Arhus centar Južne i Istočne Srbije, uz podršku Ministartva zaštite životne sredine, započelo je sasprovođenjem ovog projekta radi obezbeđivanja mehanizama za unapređenje sprovođenja Arhuske konvencije kroz uvođenje rodne perspektive kako u rad Zelenih saveta, tako i u lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Realizacijom ovog projekta, doprineće se većoj participaciji građana i građanki, ali upravo sa fokusom na žensku populaciju koja generalno manje participira u kreiranju politika zaštite životne sredine. Arhuska konvencija promoviše pitanja ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti i kroz odnos sadašnjih i budućih generacija na jednaka prava na zdrav život uz poštovanje principa održivog razvoja. Puno toga je učinjeno da se pojam i procesi koji čine suštinu ovog dokumenta uključe u zakonske odredbe u oblasti životne sredine, ali se mora konstatovati da ovi procesi nisu dostigli pun potencijal u smislu participativnosti i transparentnosti.

Zeleni saveti predstavljaju institucionalni vid organizovanja koji u punoj meri poštuje pravila participativnosti, jer pored lokalne administracije okupljaju i zainteresovanu javnost iz redova udruženja građana, medija, različitih institucija. Upravo su oni i značajni za uvođenje rodne perspektive u politiku zaštite životne sredine, te se projekat fokusira na senzibilizaciju Zelenih saveta radi uspostavljanja principa rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti.

Obav projekat ima za cilj da motiviše i ostale lokalne samouprave da povedu računa o ranopravnom učešću u politikama zaštite životne sredine. Očekuje se da rezultati ovog projekta budu ugrađeni u dalji rad kako naše organizacije, tako i SKGO kao čvorišta za pristup svim gradovimai opštinama Srbije.