loader img
Vrh

Vesti

Zeleni saveti
rodno senzibilisani

img
  • Arhus centar
  • Datum: Novembar 2017

Na sastanku Zelenih saveta, koji koji je organizovala Stalna konferencija gradova i opština 24.11.2017.godine, izvršena je prezentacija projekta "Uvođenje rodne perspektive u rad Zelenih saveta gradova i opština u Republici Srbiji". Zeleni saveti su institucionalnih mehanizmi za unapređenje zaštite životne sredine na lokalnom nivou, a kreirani sa ciljem većeg uključivanja građana i građanki i drugih aktera u kreiranje politika i rešavanje problema u oblasti životne sredine

Ovi saveti rade na unapređenju sprovođenja Arhuske konvencije, a zalažu se za transparentnost, participativnost i veću inkluziju u kreiranju politika zaštite životne sredine. Tokom prezentacije, članovi i članice Zelenih saveta su upoznati sa konkretnim mehanizmima za uvođenje rodne perspektive, diskutovalo se na temu unapređenja učešća žena kroz mapiranje žena aktivnih u lokalnim zajednicama, formalnih i neformalni ženskih mreža i povećanja aktivizma žena u lokalnim zajednicama.

Razmenjena su iskustva i primeri dobre prakse, ali i zajednički problemi Zelenih saveta, koji koji često nailaze na nerazumevanje i suočeni su sa nedostatkom podrške. Zaključeno je da se treba nastaviti sa podrškom Zelenim savetima, a kako kroz aktivnosti SKGO, tako i ostalih zainteresovanih strana.